Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Παρακαλούμε πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας www.chourdakismetaforiki.gr συμβουλευτείτε τους παρόντες όρους χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τους έχετε κατανοήσει και ότι είστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτούς ανεπιφύλακτα.

Γενικοί όροι

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιανδήποτε μεταβολή.

Παρεχόμενες πληροφορίες & περιγραφή υπηρεσιών

Στην οθόνη του υπολογιστή σας ή του κινητού ή τάμπλετ κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στο μέγεθος ή χρώμα σε σχέση με την πραγματικότητα. Η ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων και κειμένων και κώδικα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, τρίτων μερών, εταιρειών ή οργανισμών και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου. Απαγορεύετε οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταπώληση, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν επανέκδοση, αναπαραγωγή, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπετε μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, λογότυπα, εικόνες, γραφικά και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα είναι αποκλειστικά σήματα της ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο-Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε υπόθεση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια τoυ Ηράκλειο Κρήτης. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων όρων χρήσης καταστεί άκυρη, κάτι τέτοιο δεν επιφέρει ακυρότητα και των άλλων διατάξεων της παρούσας σύμβασης.